فروش و مشاوره
09389272860
02133553080
09389272860
33553080
اینستاگرام
بوش ایران
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ | Thursday 22 February 2024

ماشین لباسشویی بوش و خشک کن بوش - قیمت ماشین لباسشویی بوش - قیمت خشک کن بوش - Bosch Washing Machine

ماشین لباسشویی بوش

مشتریان گرامی به دلیل نوسانات قیمت قبل از خرید محصول با فروشگاه تماس بگیرید  

 

ماشین لباسشویی بوش مدل WGB256090 ، آلمان ، 10 کیلویی ، سری 8 ، 1600 دور ، A+++، EXCLUSIVE
پيشنهاد ويژه
ماشین لباسشویی بوش مدل WGB256090 ، آلمان ، 10 کیلویی ، سری 8 ، 1600 دور ، A+++، EXCLUSIVE
سفيد
62,500,000 تومان
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
ماشین لباسشویی بوش مدل WGB256A90 ، آلمان ، 10 کیلویی ، سری 8 ، 1600 دور ، A+++
پيشنهاد ويژه
ماشین لباسشویی بوش مدل WGB256A90 ، آلمان ، 10 کیلویی ، سری 8 ، 1600 دور ، A+++
سفيد
64,500,000 تومان
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
ماشین لباسشویی بوش مدل WAX32E90 ، آلمان ، 10 کیلویی ، سری 8 ، 1600 دور ، iDOS ، A+++ ، EXCLUSIVE
پيشنهاد ويژه
ماشین لباسشویی بوش مدل WAX32E90 ، آلمان ، 10 کیلویی ، سری 8 ، 1600 دور ، iDOS ، A+++ ، EXCLUSIVE
سفيد
61,000,000 تومان
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
ماشین لباسشویی بوش مدل WAX32MX0، آلمان ، 10 کیلویی ، سری 8 ، 1600 دور ، A+++
پيشنهاد ويژه
ماشین لباسشویی بوش مدل WAX32MX0، آلمان ، 10 کیلویی ، سری 8 ، 1600 دور ، A+++
سيلور
58,000,000 تومان
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
ماشین لباسشویی بوش مدل WAX32MX2، آلمان ، 10 کیلویی ، سری 8 ، 1600 دور ، A+++
پيشنهاد ويژه
ماشین لباسشویی بوش مدل WAX32MX2، آلمان ، 10 کیلویی ، سری 8 ، 1600 دور ، A+++
سيلور
60,000,000 تومان
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
ماشین لباسشویی بوش WAW3256XGC آلمان ، 9 کیلویی ، سری 8 ، 1600 دور، A+++
پيشنهاد ويژه
ماشین لباسشویی بوش WAW3256XGC آلمان ، 9 کیلویی ، سری 8 ، 1600 دور، A+++
استیل
56,000,000 تومان
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
ماشین لباسشویی بوش WAW32560GC آلمان ، 9 کیلویی ، سری 8 ، 1600 دور، A+++
پيشنهاد ويژه
ماشین لباسشویی بوش WAW32560GC آلمان ، 9 کیلویی ، سری 8 ، 1600 دور، A+++
سفید
56,000,000 تومان
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
ماشین لباسشویی بوش WAV28K90ME آلمان ، 9 کیلویی ، سری 8 ، 1400 دور، +++A
پيشنهاد ويژه
ماشین لباسشویی بوش  WAV28K90ME آلمان ، 9 کیلویی ، سری 8 ، 1400 دور، +++A
سفيد
53,000,000 تومان
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
ماشین لباسشویی بوش WAV28L90ME آلمان ، 9 کیلویی ، سری 8 ، 1400 دور، +++A
پيشنهاد ويژه
ماشین لباسشویی بوش WAV28L90ME آلمان ، 9 کیلویی ، سری 8 ، 1400 دور، +++A
سفيد
52,000,000 تومان
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
ماشین لباسشویی بوش WAW325X0ME ، آلمان ، 9 کیلویی ، سری 8 ، 1600 دور ، A+++
پيشنهاد ويژه
ماشین لباسشویی بوش WAW325X0ME ، آلمان ، 9 کیلویی ، سری 8 ، 1600 دور ، A+++
استیل
53,500,000 تومان
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
ماشین لباسشویی بوش WAV28MX0ME آلمان ، 9 کیلویی ، سری 8 ، 1400 دور، +++A
پيشنهاد ويژه
ماشین لباسشویی بوش WAV28MX0ME آلمان ، 9 کیلویی ، سری 8 ، 1400 دور، +++A
سيلور
56,000,000 تومان
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
ماشین لباسشویی بوش WAV28M80ME آلمان ، 9 کیلویی ، سری 8 ، 1400 دور، A+++
پيشنهاد ويژه
ماشین لباسشویی بوش WAV28M80ME آلمان ، 9 کیلویی ، سری 8 ، 1400 دور، A+++
سفيد
50,500,000 تومان
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
ماشین لباسشویی بوش WGA2440XME قطعات آلمان ، مونتاژ ترکیه ، 9 کیلویی ، سری 4 ، 1400 دور، +++A
پيشنهاد ويژه
ماشین لباسشویی بوش WGA2440XME قطعات آلمان ، مونتاژ ترکیه ، 9 کیلویی ، سری 4 ، 1400 دور، +++A
استيل
38,500,000 تومان
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
ماشین لباسشویی بوش WGA24400ME قطعات آلمان ، مونتاژ ترکیه ، 9 کیلویی ، سری 4 ، 1400 دور، +++A
پيشنهاد ويژه
ماشین لباسشویی بوش WGA24400ME قطعات آلمان ، مونتاژ ترکیه ، 9 کیلویی ، سری 4 ، 1400 دور، +++A
سفيد
40,000,000 تومان
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
ماشین لباسشویی بوش WGA242XVME قطعات آلمان ، مونتاژ ترکیه ، 9 کیلویی ، سری 4 ، 1200 دور، +++A
پيشنهاد ويژه
ماشین لباسشویی بوش WGA242XVME قطعات آلمان ، مونتاژ ترکیه ، 9 کیلویی ، سری 4 ، 1200 دور، +++A
استيل
37,000,000 تومان
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
ماشین لباسشویی بوش WGA242X0ME قطعات آلمان ، مونتاژ ترکیه ، 9 کیلویی ، سری 4 ، 1200 دور، +++A
پيشنهاد ويژه
ماشین لباسشویی بوش WGA242X0ME قطعات آلمان ، مونتاژ ترکیه ، 9 کیلویی ، سری 4 ، 1200 دور، +++A
سفيد
38,500,000 تومان
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
ماشین لباسشویی بوش WGA142XOGC قطعات آلمان ، مونتاژ ترکیه ، 9 کیلویی ، سری 4 ، 1200 دور، +++A
پيشنهاد ويژه
ماشین لباسشویی بوش WGA142XOGC قطعات آلمان ، مونتاژ ترکیه ، 9 کیلویی ، سری 4 ، 1200 دور، +++A
سفيد
35,500,000 تومان
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
خشک کن بوش لهستان 8 کیلویی سری 6 مدل WTG8641XME - انرژی B
پيشنهاد ويژه
خشک کن بوش لهستان 8 کیلویی سری 6 مدل WTG8641XME - انرژی B
استیل
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
خشک کن بوش لهستان 8 کیلویی سری 4 مدل WTN85423ME - انرژی B
پيشنهاد ويژه
خشک کن بوش لهستان 8 کیلویی سری 4 مدل  WTN85423ME - انرژی B
سفید
جزئیات بیشتر
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای بوش ایران محفوظ می باشد.
طراحی سایت و سئو : ایران طراح